Bao nhiêu giờ làm việc Thanh toán hóa đơn Internet?

Bao nhiêu giờ làm việc Thanh toán hóa đơn Internet?

Bao nhiêu giờ làm việc Thanh toán hóa đơn Internet?

Biểu đồ này cho thấy số giờ làm việc hàng tháng cần thiết để trả cho kết nối băng thông rộng rẻ nhất ở các quốc gia được chọn (năm 2021).

Bạn sẽ tìm thấy nhiều đồ họa thông tin hơn tại Statista

The post Bao nhiêu giờ làm việc Thanh toán hóa đơn Internet? xuất hiện đầu tiên trên WebSinhvien.

Đánh giá hay post

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *