Cách tạo một chiến dịch mới trong Pardot

Bạn đã muốn tìm hiểu về các chiến dịch tiếp thị trực tuyến của Pardot chưa? Bạn có muốn rõ ràng về chủ đề này?

Bạn đang tìm kiếm hướng dẫn từng bước để tạo chiến dịch mới trong Pardot?

Và bạn đang ở đúng chỗ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn biết cách thiết lập từng bước của Chiến dịch được kết nối Pardot. Bạn sẽ được hướng dẫn chuyên nghiệp với kiến ​​thức phù hợp và rõ ràng. Chúng tôi sẽ không làm bạn bối rối nữa.

Trên internet, bạn sẽ nhận được rất nhiều bài báo và blog. Khi bạn duyệt từng cái một, bạn có thể bị kiệt sức. Đừng lo lắng, và bài viết này sẽ hấp dẫn và nhiều thông tin. Vì vậy, bạn sẽ nhận được một giải pháp toàn diện để thiết lập chiến dịch Pardot với ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng.

Trước khi vào chủ đề chính, chúng tôi xin nói rõ về Pardot.

Pardot là gì?

Pardot hoạt động như một nền tảng tự động hóa tiếp thị Phần mềm như một Dịch vụ (SaaS) của Salesforce để tiếp thị và bán hàng B2B. Nó hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như:

  • Tự động hóa email
  • Các chiến dịch email được nhắm mục tiêu
  • Quản lý trưởng

Pardot điều chỉnh các hoạt động tiếp thị thông thường như Tiếp thị kỹ thuật số, Theo dõi hành vi của Người dùng / Người tiêu dùng. Các nhà tiếp thị kỹ thuật số sử dụng nền tảng này để thực hiện các loại chiến dịch tiếp thị khác nhau.

Các tính năng độc quyền của Pardot

Các tính năng độc quyền của nó làm cho một chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số trở nên độc đáo và hướng đến kết quả. Ma trận tích hợp và kết quả của chúng cung cấp cho bạn dữ liệu thiết yếu của doanh nghiệp của bạn. Do đó, bạn có thể đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.

Các tính năng chính là:

  • Theo dõi khách truy cập: với salesforce Pardot, bạn có thể theo dõi số lượng và hành vi của người dùng trên trang chủ, trang đích và trang định giá của mình. Bạn thậm chí có thể hiểu khán giả của bạn thích loại nội dung nào hơn.
  • Cung cấp cảnh báo bán hàng theo thời gian thực: Điều quan trọng đối với tự động hóa tiếp thị. Pardot cảnh báo thời gian thực làm cho bạn cảnh báo về các đại diện bán hàng của bạn dựa trên các thông số bạn đã đặt.
  • Chấm điểm & phân loại khách hàng tiềm năng: Nó sắp xếp hợp lý các chiến lược tiếp thị của bạn và điều chỉnh theo bản cáo bạch khách hàng tiềm năng. Điểm khách hàng tiềm năng được đo lường dựa trên thời gian ở trên một trang và mức độ hoạt động.

Tiếp theo, chúng ta xem xét quá trình chạy một chiến dịch trong Pardot.

Cách tạo chiến dịch mới trong Pardot: Hướng dẫn từng bước

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Pardot của bạn

Để thiết lập chiến dịch được kết nối với Pardot, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Salesforce Pardot. Đối với điều đó, bạn có thể truy cập trang web chính thức của Salesforce Pardot và đăng nhập bằng thông tin xác thực Salesforce của mình, chẳng hạn như Tên người dùng và Mật khẩu.

Bước 2: Tạo một tệp chiến dịch hoàn toàn mới

Khi bạn thiết lập một Chiến dịch được kết nối Pardot hoàn toàn mới, bạn phải thông qua Salesforce Pardot & tạo một địa chỉ email mới; Sau đó, chọn Chiến dịch Salesforce có liên quan đến doanh nghiệp của bạn, bỏ qua tùy chọn Chiến dịch Pardot.

Nếu bạn đã có Chiến dịch Pardot hiện tại, bạn có thể nhập Thông tin đăng nhập hiện có của mình. Tất cả các quy trình này đang được thực hiện trong Ứng dụng Lightning được bổ sung bởi Salesforce Pardot.

Bước 3: Tìm kiếm Trang Thiết lập Chiến dịch

Bây giờ là lúc kết hợp Chiến dịch Pardot của bạn với Chiến dịch Salesforce. Bước này được gọi là bước Căn chỉnh chiến dịch. Bây giờ bạn đã có một ý tưởng rõ ràng về Chiến dịch Pardot và Chiến dịch Salesforce.

Bước 4: Quy trình điều chỉnh chiến dịch

Để hợp lý hóa các Chiến dịch hiện tại, trước tiên bạn phải chọn tùy chọn của chiến dịch không được kết nối; Sau đó, bạn sẽ nhận được ba tùy chọn để căn chỉnh:

lựa chọn 1: Kết nối các Chiến dịch Pardot và Salesforce riêng biệt

Đây là một ánh xạ rất đơn giản (từng cái một). Để thực hiện, hãy chọn Chiến dịch Pardot, sau đó chỉ cần chọn Kết nối với Chiến dịch CRM; Sau đó, chọn Chiến dịch Salesforce có liên quan cùng với nó.

Và có, bạn đã tạo thành công Chiến dịch được kết nối Pardot bằng cách liên kết tất cả các chiến dịch Salesforce với Pardot riêng lẻ.

Lựa chọn 2: Sử dụng Excel để cộng tác với các Chiến dịch Pardot và Salesforce khác nhau

Nhấp chuột “Kết nối chiến dịch với Excel“.

Sau đó tải xuống sổ làm việc cụ thể. Sau khi tệp đã được tải xuống, hãy sao chép các giá trị hiện có từ tên Cột của trang tính Pardot; và dán chúng vào “Kết nối Bảng tính ”.

Một lần nữa, hãy đến với Bảng tính Salesforce;

Sao chép giá trị bắt buộc từ Chiến dịch Salesforce, sau đó Dán giá trị đó vào “Kết nối trang tính”Cân bằng trường tên Salesforce liền kề.

Sau đó xóa các hàng không được đánh dấu không khớp khỏi trang tính excel, sau đó tải trang tính lên.

Lựa chọn 3: Kết nối các Chiến dịch Pardot hiện tại với các Chiến dịch Salesforce mới bằng Workbench

Nhấp vào “Hàng loạt Kết nối Chiến dịch để nâng cấp Chiến dịch Salesforce. ”

Sau đó, bạn sẽ cần tìm tab dữ liệu và chọn hành động chèn với đối tượng là Chiến dịch. Chọn tệp CSV. Sau khi chọn tệp CSV, hãy ánh xạ trường tùy chỉnh với ánh xạ có sẵn từ trước. Sau đó, nhấp vào “Trường bản đồ”.

Bây giờ bạn sẽ nhận được một trang xác nhận trước mặt bạn. Nhấp chuột “Xác nhận Chèn. ”

Bước 5: Sử dụng Salesforce để Duy trì các Chiến dịch Pardot

Cuối cùng, bây giờ chúng ta đang tiến rất gần đến phần cuối của quá trình. Bây giờ trở lại trang Thiết lập chiến dịch. Nhấp vào nút “Tab Cài đặt tha thứ“; chọn “Kết nối. ”

Bấm vào “Trình kết nối Salesforce

Chọn Tab chiến dịch

Tiếp theo, nhấp vào “Sử dụng Salesforce để Quản lý tất cả các Chiến dịch“.

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất việc tạo và kích hoạt Chiến dịch Pardot mới của mình.

Lấy đi

Tôi hy vọng bài viết này hướng dẫn bạn tốt trong việc tạo chiến dịch Pardot mới. Bài viết tiếp theo của chúng tôi sẽ giúp thiết lập “Bỏ qua trang đích.

Bài đăng Cách tạo chiến dịch mới trong Pardot xuất hiện đầu tiên trên Web Sinh viên.

Cách tạo một chiến dịch mới trong Pardot

Đánh giá hay post