Một thập kỷ phát triển: Apple phát triển mạnh mẽ dưới thời Tim Cook

Một thập kỷ phát triển: Apple phát triển mạnh mẽ dưới thời Tim Cook

Một thập kỷ phát triển: Apple phát triển mạnh mẽ dưới thời Tim Cook Biểu đồ này cho thấy doanh số, lợi nhuận và vốn hóa thị trường của Apple ngay trước và 10 năm sau khi Tim Cook được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành. Bạn sẽ tìm thấy nhiều đồ họa thông tin hơn tại Statista

The post Một thập kỷ phát triển: Apple phát triển mạnh mẽ dưới thời Tim Cook xuất hiện lần đầu trên Web Sinh viên.

Đánh giá hay post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *