Sự phân chia kỹ thuật số

Sự phân chia kỹ thuật số

Infographic: Sự phân chia kỹ thuật số |  Statista Biểu đồ này cho thấy sự khác biệt trong việc áp dụng công nghệ ở Hoa Kỳ theo thu nhập hộ gia đình. Bạn sẽ tìm thấy nhiều đồ họa thông tin hơn tại Statista

Bài đăng Sự phân chia kỹ thuật số xuất hiện đầu tiên trên WebSinhvien.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *