Thống kê thời gian sử dụng và sử dụng điện thoại thông minh năm 2021

Thống kê thời gian sử dụng và sử dụng điện thoại thông minh năm 2021

Thống kê thời gian sử dụng và sử dụng điện thoại thông minh năm 2021

Kể từ khi điện thoại thông minh ra đời, cuộc sống của hầu hết người Mỹ trông khá khác biệt. Cách chúng ta sử dụng và gửi thông tin, cách chúng ta giải trí, cách chúng ta tổ chức công việc kinh doanh trong cuộc sống của mình — gần như tất cả đều xoay quanh điện thoại của chúng ta.

Đồ họa thông tin Được phép của: solitnking.com

Bài đăng Thống kê sử dụng điện thoại thông minh và thời gian sử dụng điện thoại năm 2021 xuất hiện đầu tiên trên WebSinhvien.

Đánh giá hay post

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *